Фальклорнае свята “Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем сваю Радзіму”

Фальклорнае свята  “Па ручніку, што з роднай хаты,

мы пазнаем сваю Радзіму”

 

Беларускі ручнік адносіцца да тых прадметаў, якія належаць і мінуламу, і сучаснасці. Шмат стагоддзяў карыстаюцца ім беларусы. Ткуць і расшываюць яго і сёння, працягваючы ўдасканальваць прыгажосць, над якой працавала мноства папярэдніх пакаленняў.

19 лістапада 2017 года другі раз у Ваверскім Доме культуры ладзілася фальклорнае свята  ручніка “Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем сваю Радзіму”. Цэнтрам увагi ўсяго свята сталi мясцовыя жанчыны-ткачыхі: Баборык З.А., Тонкевіч М.М., Ясюкайціс Т.Ю., якія прадаставілі калекцыі сваіх ручнікоў на выставу, падзяліліся сакрэтамі ткацтва і вышыўкі. Гасцямі свята былі дзеці з бацькамі аграгарадка Ваверка.

Удзельнікі мастацкай самадзейнасці весялілі прысутных музычнымі нумарамі, танцавальнымі кампазіцыямі, чытаннем вершаў.

Як паказала практыка, у моладзі абудзілася жывая цікаўнасць да разумення мінулага, яшчэ раз мы дакрануліся да багацейшай спадчыны беларускага народа і зразумелі, што гэта сапраўдны неацэнны скарб, які трэба захаваць для наступных пакаленняў.

 

 

Фольклорный праздник "По ручнику, что из родного дома, мы узнаем свою Родину"

Белорусский ручник относится к тем предметам, которые принадлежат и прошлому, и настоящему. Много веков пользуются им белорусы. Ткут и расшивают его и сегодня, продолжая совершенствовать красоту, над которой работало множество предыдущих поколений. 

 

 19 ноября 2017 года второй раз в Ваверском Доме культуры проходил фольклорный праздник ручника "По ручнику, что из родного дома, мы узнаем свою Родину". Центром внимания всего праздника стали местные женщины-ткачихи: Боборик С.А., Тонкевич М.М., Ясюкайтис Т.Ю., представивших коллекции своих полотенец на выставку, поделились секретами ткачества и вышивки. Гостями праздника были дети с родителями агрогородка Ваверка. Участники художественной самодеятельности веселили присутствующих музыкальными номерами, танцевальными композициями, чтением стихов. Как показала практика, у молодежи пробудился живой интерес к пониманию прошлого, еще раз мы коснулись богатого наследия белорусского народа и поняли, что это настоящее бесценное сокровище, которое нужно сохранить для следующих поколений.

Write a comment

Comments: 0